Klassificera hyperseksuella störningar: Kompulsiva, impulsiva och beroendeframkallande modeller (2008)

Stein, Dan J.
Psykiatriska kliniker i Nordamerika 31, nr. 4 (2008): 587-591.

https://doi.org/10.1016/j.psc.2008.06.007

Patienter med kliniskt överdrivet sexuellt tankar or beteenden har kategoriserats som lider av en tvångsmässig, impulsiv eller beroendeframkallande sexuell störning. Liknande överväganden gäller för en rad andra störningar i impulskontroll, såsom överdrivet spel. Vi har på andra håll föreslagit att fenomenologiska och psykobiologiska överväganden under sådana förhållanden tyder på att viktiga komponenter inkluderar affektiv dysregulation, beteendemässig beroendeoch kognitiv dyskontroll. Vi hävdar här att det finns fördelar med att använda termer (som hypersexuell störning) som går utöver den kompulsiva-impulsiva-beroendeframkallande avgränsningen, och vi förespråkar att ytterligare arbete för att karakterisera fenomen och psykobiologi för hypersexuell störning och andra tillstånd som kännetecknas av affektiv dysregulation, beteendemissbruk och kognitiv dyskontroll utförs i hoppas det kommer att leda till bättre bedömning och hantering.