Kritiska kriminologiska förståelser av vuxenpornografi och kvinnors missbruk: Nya progressiva riktlinjer i forskning och teori (2015)

Problem: Vol 4 No 4 (2015): International Journal for Crime, Justice and Social Democracy

Sidor: 4 till 21

Walter DeKeseredy

Abstrakt

Det finns en liten men växande samhällsvetenskaplig litteratur om den rasistiska och våldsamma karaktären av modern vuxenpornografi. Emellertid måste betydligt mer empiriskt och teoretiskt arbete göras för att främja en kritisk kriminologisk förståelse för hur sådana skadliga sexuella medier bidrar till olika former av kvinnamissbruk i intima förhållanden. Huvudsyftet med denna artikel är att kort genomgå relevant litteratur och föreslå några nya progressiva empiriska och teoretiska anvisningar.