Cybersexberoende bland högskoleelever: En prevalensstudie (2017)

Sexuellt beroende och tvång

Sexuell beroende och kompulsivitet Sidor 1-11 | Publicerad online: 28 Mar 2017 http://dx.doi.org/10.1080/10720162.2017.1287612

Amanda L. Giordano & Craig S. Cashwell

KOMMENTARER: I en tvärvetenskaplig undersökning av studenter (genomsnitt ålder 23), 10.3% scored i det kliniska området för cybersexmissbruk (19% av män och 4% av kvinnorna). Det är viktigt att notera det denna undersökning begränsade inte sina deltagare till pornoanvändare. (Två andra nyligen genomförda studier om frekvensen av porrberoende begränsade sitt urval till manliga ämnen som hade använt porr minst en gång under de senaste 3 månaderna (eller 6 månaderna). Båda dessa studier rapporterade missbruk / problematisk användning av porr på ~ 28%.)

SAMMANDRAG

Eftersom tillgången till internet finns i det amerikanska samhället kommer ökad tillgång till sexuellt uttryckligt material. Även om sexuellt beteende online inte i sig själv är problematiskt, kan det för vissa bli tvångsmässigt och beroendeframkallande. En befolkning som kan ha en ökad risk för cyberexberoende är den kollegiala befolkningen. Vi undersökte 339-studenter och fann att 10.3% fick poäng inom det kliniska intervallet för cyberexberoende. Vidare fann vi signifikanta könsskillnader mellan de kliniska och icke-kliniska intervallgrupperna eftersom män var mer benägna att få poäng inom det kliniska intervallet för cyberexberoende.