Cybersex användning och missbruk: Konsekvenser för hälsoutbildning (2007)

Rimington, Delores Dorton och Julie Gast.

American Journal of Health Education 38, nr. 1 (2007): 34-40.

Abstrakt

Internet används alltmer som ett utlopp för sexuell aktivitet. Denna litteraturöversikt utforskar viktiga definitioner, upplevda fördelar, risker och konsekvenser av att delta i cybersex, liksom dess inflytande på ungdomar och unga vuxna. Internetets tillgänglighet, överkomliga priser och anonymitet gör det mycket tilltalande för användare. Ökad tid online för sexuell aktivitet kan leda till missbruk av cybersex och tvångsmässigt cybersex-beteende. Detta utgör ett hot mot relationer, arbete och utbildningsinsatser. Chattrum är särskilt framträdande som en halt sluttning till mer extremt sexuellt beteende. Egenskaper hos cybersex-användare verkar inte vara uppdelade på undergrupper som kön, sexuell läggning och civilstånd. Det finns bara begränsade mängder forskning om ungdomar och sexuell aktivitet online, men en del forskning tyder på att ungdomar bedriver cybersex. Dessutom verkar högskolestudenter vara särskilt utsatta för att utveckla cybersex tvångsmässigt beteende. Ökad hälsoutbildning om farorna med potentiellt cyberexberoende och missbruk behövs. Dessutom måste hälsopedagoger lägga till cybersex i sina läroplaner för att varna användare för potentiellt beroende.