Förekommer kompulsiv sexuell beteende? Psykologiska, relationella och biologiska korrelater av kompulsiv onani i en klinisk inställning (2015)