Visar Pornografi Minskar Religiositet över tiden? Bevis från tvåvågspaneldata (2016)

J Sex Res. 2016 Apr 6: 1-13.

Perry SL1.

Abstrakt

Forskning visar konsekvent en negativ koppling mellan religiöshet och tittande på pornografi. Medan forskare antar att större religiösitet leder till mindre frekvent användning av pornografi, har ingen empiriskt undersökt om det omvända kan vara sant: att större pornografibruk kan leda till lägre nivåer av religiositet över tid. Jag testade för denna möjlighet med hjälp av två vågor av de nationellt representativa Portraits of American Life Study (PALS). Personer som alls tittade på pornografi på Wave 1 rapporterade mer religiöst tvivel, lägre religiös förmåga och lägre bönfrekvens vid Wave 2 jämfört med dem som aldrig tittat på porr. Med tanke på effekten av porrvisningsfrekvens, motsvarade tittningen på porr oftare på Wave 1 till ökningar av religiöst tvivel och minskande religiös salience vid Wave 2. Effekten av tidigare användning av pornografi på senare närvaro och bön för religiösa tjänster var dock kröklig: Religiös närvaro och bön minskade till en punkt och ökar sedan på högre nivåer av tittande på pornografi. Testning för interaktioner visade att alla effekter tycks ha oavsett kön. Fynd tyder på att titta på pornografi kan leda till minskningar i vissa dimensioner av religiositet men på mer extrema nivåer kan faktiskt stimulera, eller åtminstone bidra till, större religiöshet längs andra dimensioner.