Effekter av exponering för pornografi om manliga aggressiva beteendestendenser (2012)

The Open Psychology Journal, 2012, 5: 1-10

Dong-ouk Yang, Gahyun Youn

Institutionen för psykologi, Chonnam National University, 300 Yongbong, Gwangju, 500-757 Korea.

Elektroniskt publiceringsdatum 04 / 5 / 2012
DOI: 10.2174 / 1874350101205010001

Abstrakt

Denna studie undersökte huruvida exponering för pornografi ledde till aggression, med hjälp av pornografiska videoutdrag och mätning av deltagarnas aggression efter antalet mänskliga ansikten som valts som mål under en beslutsuppgift för pilkast. Manliga högskolestudenter (n = 120) delades slumpmässigt in i en av tre experimentella grupper som tittade på det sexuellt explicita materialet (icke-våldsamt, sadomasochistiskt eller våldsamt pornografi) eller till en kontrollgrupp som såg icke-sexuellt, icke-våldsamt material. Varje deltagare kunde sedan bete sig aggressivt, eller inte, i en dartkasta beslutsuppgift som erbjuder bilder av mänskliga ansikten som möjliga mål. Den underlättande effekten av aggression var signifikant för alla tre grupper som exponerades för pornografi. Effekten var särskilt synlig för de grupper som utsattes för våldsam pornografi.