Evolutionära tillvägagångssätt: Integrering av pornografiska preferenser, kortvarig parning och otrohet (2019)

Personlighet och individuella skillnader

Volym 148, 1 oktober 2019, sidor 45-49

Catherine Salmona Maryanne L.Fisher Rebecca L.Burchc

https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.05.030

Abstrakt

Det finns ett antal frågor som rör mänsklig sexuell psykologi där pornografikonsumtion kan vara särskilt informativ, men evolutionära psykologer har varit långsamma att integrera den i forskningsdesign. Denna studie undersöker förhållandena mellan pornografipreferenser, individens kön, fullmakter för kortvariga parningsstrategier (t.ex. livshistorisk strategi, socioseksualitet) och otrohet. Till exempel förutspår vi att män, mer än kvinnor, kommer att vara intresserade av gruppsex (dvs trekant och gangbang) scenarier i pornografi som ett resultat av selektivt tryck för spermietävling. Vidare är specifika aktiviteter och sexuella situationer inom pornografi troligtvis differentierande tilltalande baserat på de sexuella strategier som konsumenterna bedriver. Således kommer kvinnor som har högre eller lägre avsikter att begå otrohet att vara mer intresserade av aktiviteter som gruppsex, eftersom det senare inte innebär något engagemang. Resultaten tyder på att män uppvisar mer intresse för gruppsexscenarier än kvinnor, och avsikter att begå otrohet är också förknippade med större intresse för scener med gruppsex. Sammantaget visar våra resultat nyttan av att införliva konsumtion av pornografimått i evolutionär socialpsykologisk forskning.