Experimentella effekter av exponering för pornografi: Personens modererande effekt och mediatorisk effekt av sexuellt avskyvärt (2014)

Arch Sex Behav. 2014 Apr 12.

Abstrakt

Genom att använda ett slumpmässigt utvalt urval av 200 danska unga vuxna män och kvinnor i en slumpmässig experimentell design, undersökte studien effekterna av ett personlighetstrekk (behaglighet), förbrukning av tidigare pornografi och experimentell exponering för icke våldsam pornografi på attityder som stöder våld mot kvinnor (ASV). Vi fann att lägre nivåer av behaglighet och högre nivåer av förbrukning av tidigare pornografi signifikant förutsåg ASV. Dessutom ökade experimentell exponering för pornografi ASV men bara bland män med låg behaglighet. Detta förhållande visade sig vara betydligt medierat av sexuell upphetsning med sexuell upphetsning med hänvisning till den subjektiva bedömningen av att känna sig sexuellt upphetsad, redo för sexuella aktiviteter och / eller kroppsliga upplevelser förknippade med att bli sexuellt upphetsade. För att understryka vikten av individuella skillnader stödde resultaten den hierarkiska sammanflytningsmodellen för sexuell aggression och medielitteraturen om affektivt engagemang och primingeffekter.