Exploring effekten av sexuellt uttryckligt material på unga mäns sexuella övertygelse, förståelse och praxis: En kvalitativ undersökning (2016)

University of the West of England