Exploring sambandet mellan sexuell kompulsivitet och uppmärksam bias till sexrelaterade ord i en kohort av sexuellt aktiva personer (2016)