Exponering för internetpornografi och sexuellt aggressivt beteende: skyddande roller av socialt stöd bland koreanska ungdomar (2018)

Shin, Junseob och Chung Hwan Lee.

Journal of Sexual Aggression (2018): 1-15.

SAMMANDRAG

Ungdomars exponering för internetpornografi och dess negativa effekter på hälsosam sexuell utveckling har undersökts i stor utsträckning. Liten forskning har dock tagit upp identifieringen av skyddande faktorer som kan buffra dessa negativa effekter. Baserat på konceptualiseringen av en stressbuffermodell av socialt stöd, undersökte denna studie empiriskt huruvida socialt stöd skulle ge en buffert mot negativa effekter av internetpornografi på sexuellt aggressivt beteende hos ungdomar. Resultat från en online-undersökning av tvåhundra-tio (210) koreanska gymnasieskolor avslöjade att socialt stöd från föräldrar och vänner utförde buffertroller, och den buffrande effekten av vänstöd var den starkaste. Baserat på dessa resultat diskuterades praktiska konsekvenser för hälsosam ungdomlig sexuell utveckling.

NYCKELORD: Internetpornografisexuellt aggressivt beteendesocialt stödbuffrande effektKoreanska ungdomar