Exponering för sexuellt stötande material och variationer i kroppsförmåga, könsorganiska attityder och sexuella värderingar bland ett prov på kanadensar (2007)

Morrison, Todd G., Shannon R. Ellis, Melanie A. Morrison, Anomi Bearden och Rebecca L. Harriman.

Journal of Men's Studies 14, nr. 2 (2007): 209-222.

Abstrakt

Mest forskning om sexuellt uttryckligt material (SEM) använder en skadebaserad diskurs, vars centrala princip är att pornografiska medier skadligt påverkar manliga tittares attityder och beteenden gentemot kvinnor. Följaktligen har minimal uppmärksamhet riktats mot att undersöka samband mellan mäns exponering för SEM och deras självuppfattningar när det gäller fysiskt utseende och sexuell funktion. För att undersöka detta ämne fick 188 män som deltog i ett omfattande college i Alberta, Kanada, ett frågeformulär som mätte exponering för olika pornografiska medier och tre former av uppskattning (sexuell, könsorgan och kropp). Som förutspåddes uppnåddes signifikanta negativa korrelationer mellan exponering för pornografiska bilder på Internet och nivåer av köns- och sexuell åsikt. Begränsningar av den aktuella undersökningen och riktlinjer för framtida forskning ges.