Från Playboy till fängelse: När pornografibruk blir brott (2019)

Garman, Julie D., Lisa L. Sample och Sarah A. Steele.

Avvikande beteende.

https://doi.org/10.1080/01639625.2019.1647923

SAMMANDRAG

Denna studie undersöker användning av pornografi över hela livslängden för ett urval av registranter som är dömda för barnpornografiska brott. Vi genomförde kvalitativa livshistoriska intervjuer med nio brottslingar för att undersöka hur gärningsmän, offer och situationella faktorer interagerar för att producera pornografirelaterade kriminella händelser. Med hjälp av en hybridanalytisk metod identifieras teman relaterade till uthållighet vid användning av pornografi och den sociala acceptansen av pornografi. Dessa teman avser övergångar från användning av laglig pornografi till olagligt barnpornografiskt innehav

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01639625.2019.1647923?journalCode=udbh20