Könskillnader i Escapist Användning av Sexuellt Explicit Internet Material: Resultat från en tysk sannolikhetsprov (2018)

Weber, M., Aufenanger, S., Dreier, M. et al.

Sexualitet och kultur (2018). https://doi.org/10.1007/s12119-018-9518-2

Abstrakt

Intensiteten av att använda sexuellt uttryckligt internetmaterial (SEIM) beror på användarnas kön. Könsskillnader i motivationen för att titta på SEIM har emellertid ännu inte utforskats helt. På grundval av en representativ undersökning av tyska internetanvändare analyserar vi därför hur kvinnor och män använder SEIM för att tillgodose escapistiska behov. Lägre livstillfredsställelse, bristen på ett engagerat förhållande och ensamhetskänslor bidrar till att förutsäga frekvensen av att använda SEIM bland män. Ensamhet främjar också konsumtionen av SEIM bland kvinnor, men effekten är dock mindre uttalad. För kvinnliga internetanvändare ökar konsumtionen av SEIM till och med i engagerade förhållanden och indikerar snarare en jämförbar hög livstillfredsställelse än missnöje med livsvillkor. Kön moderererar därför väsentligt sambandet mellan behovstrukturer och konsumtionen av SEIM.

https://link.springer.com/article/10.1007/s12119-018-9518-2