Kön (i) jämlikhet i Internetpornografi: En innehållsanalys av populära porrfilm (2015)

J Sex Res. 2015;52(7):721-35. doi: 10.1080/00224499.2014.976781.

Klaassen MJ1, Peter J.

Abstrakt

Även om internetpornografi konsumeras i stort och forskare har börjat undersöka dess effekter, vet vi fortfarande lite om dess innehåll. Detta har resulterat i kontrasterande påståenden om huruvida internetpornografi visar jämställdhet (kön) och om denna skildring skiljer sig mellan amatör- och professionell pornografi. Vi genomförde en innehållsanalys av tre huvuddimensioner av kön (in) jämställdhet (dvs. objektifiering, makt och våld) i 400 populära pornografiska internetvideor från de mest besökta pornografiska webbplatserna. Objektifiering avbildades oftare för kvinnor genom instrumentalitet, men män objektiverades ofta genom dehumanisering. När det gäller makt skilde sig inte män och kvinnor i social eller yrkesmässig status, men män visades ofta som dominerande och kvinnor som undergiven under sexuella aktiviteter. Med undantag för spanking och gagging inträffade våld ganska sällan. Icke-medvetande kön var också relativt sällsynt. Sammantaget innehöll amatörpornografi mer jämställdhet mellan kvinnor och kvinnor på bekostnad än vad professionell pornografi gjorde.

PMID: 25420868

DOI: 10.1080 / 00224499.2014.976781