Kön, sexuell påverkan och motivation för användning av internetpornografi (2008)

Paul, Bryant och Jae Woong Shim

International Journal of Sexual Health 20, nr. 3 (2008): 187-199.

SAMMANDRAG

Internet har väsentligt förändrat hur samhället konsumerar pornografiskt material och blivit den mest populära platsen för detta sexuella syfte. Men forskare har uppmärksammat lite varför människor använder pornografiskt material online. Med argumentering om att användningen av Internetpornografi är ett motiverat beteende som är avsett att få det man vill se, försöker denna studie att identifiera specifika motiv för Internetpornografisk användning. Dessutom analyserar denna studie hur kön och sexuell påverkan - positivt eller negativt - är förknippat med motiv för användning av internetpornografi. Sammantaget svarade 321 grundläggande studenter inklusive män och kvinnor på ett online-frågeformulär. Resultaten visar att motivation bakom användning av internetpornografi kan delas upp i fyra faktorer - förhållande, humörhantering, vanligt bruk och fantasi. Män avslöjade mycket starkare motivationer än kvinnor; och de med mer erotofila tendenser var mer troligt än de med mer erotofoba tendenser att motiveras att använda internetpornografi för alla fyra motivationsfaktorer. Konsekvenserna av fynden diskuteras.

NYCKELORD: Sexuell påverkaninternetpornografisexuell motivationkönerotophobia-erotophilia