Gömd i skam: Heterosexuella mäns upplevelser av självupplevd problematisk pornografianvändning (2019)