“Kåta och vill titta på något”: En utforskande kvalitativ analys av heteroseksuella mäns pornografiska tittarpreferenser (2020)

Matthew J. Sharkey, Joseph M. Currin, Kassidy Cox, Brittney L. Golden, Amelia E. Evans & Sheila Garos (2020)
Psykologi & Sexualitet

SAMMANDRAG

Den aktuella studien undersöker kvalitetspreferensen för pornografi för ett icke-universitetsbaserat manligt urval från USA. Cisgender heterosexuella män (N = 34) slutförde en online strukturerad intervju om deras tittarpreferenser för pornografiskt material. Svaren delades in i två huvudkategorier, motiv för att se pornografi och tittarinställningar. Till skillnad från vissa tidigare pornografistudier delades ett stort antal preferenser för sexuell aktivitet av deltagarna. Den nuvarande studien replikerar resultat från tidigare forskning och lägger till litteraturen om manliga betraktningsinställningar för pornografi genom att lyfta fram flera unika teman som framkom ur urvalet, inklusive heteroseksuella män för att avslöja att de har preferenser för manliga skådespelers egenskaper och män som tittar på pornografi för att ändra deras nuvarande mentala tillstånd.