Influensa av socioseksualitet och engagemang i online sexuella aktiviteter: Mediating Effect of Perceptions of Infidelity (2019)

Abstrakt

Den upplevda otroheten med online sexuell aktivitet (OSA) har noterats som en viktig faktor som bidrar till individuella skillnader i OSA bland människor i romantiska relationer. Vi föreslog att två huvudfaktorer relaterade till otrohet-socioseksualitet (vilja att engagera sig i obestridliga sexuella relationer) och engagemang - kan vara förknippade med att engagera sig i OSA via den uppfattade otroheten hos OSA bland individer i romantiska relationer. OSAs klassificerades som att visa sexuellt explicit material, söker sexpartners, cybersex och flirta. Deltagare var 313-heterosexuella i romantiska relationer som genomförde åtgärder av OSA-erfarenhet, socioseksualitet, engagemang och uppfattningar om otrohet. Resultaten visade att mer obegränsad socioseksualitet och mindre engagemang var förknippade med frekventare engagemang i OSA. Vidare medierade uppfattningar om otrohet dessa föreningar av socioseksualitet och engagemang med OSA. Dessa resultat tyder på att uppfattad otrohet är viktig för att förstå mekanismen som ligger bakom människors engagemang i OSA