Integrering av religiösitet och pornografi Användning i förutspårning av bystanderens effektivitet och vilja att förebygga sexuellt överfall (2013)

Länk till fullständig studie

Journal of Psychology and Theology 41 (3): 242-251 · September 2013

 

Dr. JD Foubert och AJ Rizzo

Abstrakt

Denna studie undersökte relationerna mellan inneboende och extrinsisk religiösitet, anledningar till att använda internetpornografi, frekvensen av internetpornografi under det senaste året och graden av vilka deltagarna trodde att de båda var övertygade om deras effekt och var villiga att ingripa för att förhindra en sexuell överfall från att inträffa. Studenterna frivilliga att ta en online-undersökning som ett av flera alternativ för kurskredit i ett forskningsdeltagningssystem i en utbildningsskola vid ett universitets universitet. Mäns extrinsiska religiositet var positivt korrelerad med användningen av internetpornografi och negativt korrelerad med vilja att ingripa som en motståndare. Mänens inneboende religiositet var negativt korrelerad med hur många anledningar de hade för att använda pornografi och negativt korrelerade med deras användning av pornografi. Kvinnornas extrinsiska religiositet är negativt korrelerad med deras motståndareffekt. Kvinnans inneboende religiositet var negativt korrelerad med sina skäl för att använda pornografi och deras användning av pornografi. Kvinnors användning av pornografi var negativt korrelerad med motståndarens effektivitet. En regression avslöjade att tre religiositetsvariabler och två pornografiska variabler förutspådde 19% av variansen i kvinnors ömsesidiga effekt.
Författarna