Internetpornografi exponering och kvinnors inställning till extramarital sex: en undersökande studie (2013)

Kommunikationsstudier

Volym 64, 2013 - fråga 3

Paul J. Wright

Sidor 315-336 | Publicerad online: 14 Apr 2013

http://dx.doi.org/10.1080/10510974.2012.755643

Abstrakt

Pornografiforskning har främst fokuserat på manlig sexualitet. Denna undersökande studie utvärderade sambandet mellan vuxna amerikanska kvinnors exponering för internetpornografi och attityd gentemot utomäktenskapligt sex med hjälp av uppgifter från General Social Survey (GSS). Glamouriseringen av obefintligt fritidssex i allmänhet och utomäktenskapligt sex i synnerhet är vanligt i pornografi. En positiv koppling mellan internetpornografisk visning och mer positiva utomäktenskapliga sexattityder hittades. I linje med Wrights (2011 Wright, PJ (2011a). Massmediaeffekter på sexuellt beteende hos ungdomar: Bedömning av påståendet om orsakssamband. Kommunikationsårsbok , 35, 343 - 386.) 3AM-modellen för sexuell socialisering i medierna modererades denna förening av kvinnors mediatillit, religiösitet och utbildningsnivå. Specifikt var exponering för internetpornografi förknippad med mer positiva attityder gentemot utom äktenskapligt kön endast för kvinnor som hade mer förtroende för media, var mindre religiösa och var mindre utbildade.

Nyckelord: 3AM-modellExtramarital SexInternetpornografiSexuell socialiseringKvinnors sexualitet