Användning av internetpornografi och sexuell motivation: en systematisk granskning och integration (2019)

Grubbs, Joshua B., Paul J. Wright, Abby L. Braden, Joshua A. Wilt och Shane W. Kraus.

Annals från International Communication Association 43, nr. 2 (2019): 117-155.

FULL PAPPER [PDF] - Användning av internetpornografi och sexuell motivation: En systematisk översyn och integration

Abstrakt

Användning av pornografi är en vanlig aktivitet i den utvecklade världen. Detta arbete konsoliderar forskning om pornografi i en organisationsstruktur som är mer relevant för sexuell motivation. För att åstadkomma detta genomförs en omfattande granskning av forskning som undersöker personlighets-, emotionella och attitydsassocierade och förutsägare för användning av pornografi, samt beteenden, attityder och motivationer som är förknippade med eller förutses av pornografibruk. Genom att granska över 130-studier visar det nuvarande arbetet att pornografi ofta konsumeras för nöjesökande syften, att det är förknippat med ökningar i avslappnade eller opersonliga tillvägagångssätt för sexualitet och att det förutsäger mer nöjesorienterade metoder för sexuellt beteende. Konsekvenserna av dessa fynd diskuteras.