Internet Sex Addiction: Riskfaktorer, utvecklingsstadier och behandling (2008)

FULLT TEXT PDF

Amerikansk beteendeforskare, september 2008 vol. 52 nr. 1 21-37

doi: 10.1177 / 0002764208321339

Kimberly S. Young

Center for Internet Addiction Recovery

Abstrakt

Internet sexmissbruk involverar vanligtvis visning, nedladdning och handel med onlinepornografi eller engagemang i vuxna fantasi rollspel. Vuxenwebbplatser utgör det största segmentet av elektronisk handel som catering till en mängd olika sexuella intressen. Med tanke på den utbredda tillgången på sexuellt explicit material på nätet är Internet-sexberoende den vanligaste formen av problematiskt onlinebeteende bland användarna. Med hjälp av forskning och illustrativa fallstudier undersöker detta kapitel hur sexuellt uttryckligt material kommer in i våra hem, skolor och företag och undersöker riskfaktorer som leder till missbruk. Eftersom nya användare är mer utsatta för att bli kopplade till onlineporr eller sexchattrum för vuxna, presenterar detta kapitel en modell som visar de gradvisa utvecklingsstadierna som ligger bakom könsmissbruk av Internet och hur Internet möjliggör för sexuellt uttryckligt beteende att utvecklas. Slutligen granskar detta kapitel de nuvarande behandlingsmetoderna i samband med störningen och konsekvenserna av ny mobil teknik.