Är pornografiförbrukningen förknippad med kondomanvändning och berusning vid anslutning? (2015)

Cult Health Sex. 2015 juni 5: 1-19.

Braithwaite SR1, Givens A., Brown J, Fincham F.

Abstrakt

För att undersöka om pornografikonsumtion är förknippad med riskabelt sexuellt beteende bland nya vuxna undersökte vi två stora prover av dem som rapporterade att de anslöt sig under de senaste 12 månaderna (kombinerat n = 1216).

Användning av pornografi förknippades med en högre sannolikhet för att ha en penetrerande anslutning; en högre förekomst av berusning under anslutningar för män (men en lägre förekomst av berusning under anslutningar för kvinnor); ökande berusningsnivåer under anslutningar för män men minskande rusnivåer för kvinnor; och en högre sannolikhet för att vara i den riskabelaste kategorin att ha en penetrerande anslutning, utan kondom, medan berusad.

För vart och ett av dessa resultat föll våra poänguppskattningar för Study 2 inom 95% konfidensintervall från Study 1. Styrning av egenskapskontroll, binge-dricksfrekvens, bredare problematiska mönster för alkoholanvändning, öppenhet för upplevelse och attityder mot avslappnad sex förändrade inte resultatmönstret. Konsekvenser för interventioner för att minska sexuell risk diskuteras.

NYCKELORD:

USA; kondomanvändning; uppkopplingar; berusning; personlighet; pornografi