Är social status relaterad till Internetpornografi Använd? Bevis från de tidiga 2000-erna i USA (2015): GSA Surveillance - Internetporno är unik.

Arch Sex Behav. 2015 Sep 14.

Yang XY1.

Abstrakt

Medan de flesta studier om internetpornografi fokuserar på individens psykologiska egenskaper, har få utforskat hur social status i sig är förknippad med internetpornografi. Eftersom Internet blir allt vanligare kan onlinebeteenden ha börjat återspegla ojämlikheten i offlinevärlden. Denna studie testade om lägre social status var associerad med färre samlagsmöjligheter, och om detta ledde till högre sannolikhet för att använda internetpornografi som ett alternativ till sexuell frisläppande. För att testa teorin använde jag det nationellt representativa urvalet av General Social Survey of the US mellan 2000 och 2004, med saknade data hanterade av kedjad multipel imputation.

Analyserna visade att lägre inkomster, längre arbetslängd, arbetslöshet eller arbetare i de sociala klasslagren var förknippade med färre samlagsmöjligheter mätt med tre variabler: civilstånd, antalet sexpartner och könsfrekvens. Lägre inkomster, mindre utbildning och längre arbetslängd var också förknippade med högre odds för att använda internetpornografi under de senaste 30 dagarna, men endast inkomster förmedlades delvis av civilstånd. Social status var associerad med användning av internetpornografi och möjligheter till samlag självständigt.

Jämförelsen av Internetpornografi med den traditionella X-klassade filmen fann att de unika funktionerna i Internetpornografibruk saknas för X-klassad film.