Koreanska Mäns Pornografi Använd, Deras intresse för Extreme Pornography, och Dyadic Sexual Relationships (2014)

International Journal of Sexual Health

DOI: 10.1080 / 19317611.2014.927048

Chyng Suna*, Ekra Miezanb, Na-Young Leec & Jae Woong Shimd

SAMMANDRAG

mål: Syftet med studien var att bedöma sambanden mellan användning av pornografi (både frekvens och intresse för extrem pornografi) och dyadiska sexuella relationer.

Metoder: Sex hundra åttiofem heteroseksuella sydkoreanska manliga högskolestudenter deltog i en onlineundersökning.

Resultat: Majoriteten (84.5%) av de svarande hade sett pornografi, och för dem som var sexuellt aktiva (470 respondenter), Vi fann att högre intresse för förnedrande eller extrem pornografi var förknippat med upplevelsen av sexspel med rollspel från pornografi med en partner, och en preferens för att använda pornografi för att uppnå och upprätthålla sexuell spänning än att ha sex med en partner.

Slutsatser: Resultaten var konsekvent men med skillnader från en amerikansk studie med samma metod, vilket tyder på att uppmärksamhet bör ägnas åt kulturella skillnader.