Litteraturöversikt förberedd för brittiska regeringen om kopplingar mellan porr och skadligt sexuellt beteende

I alla de granskade metoderna finns det betydande bevis på en koppling mellan användning av pornografi och skadliga sexuella attityder och beteenden gentemot kvinnor.

Det fanns fyra viktiga teman för skadliga sexuella attityder och beteenden i samband med användning av porr:

  1. Att se kvinnor som sexföremål.
  2. Att forma mäns sexuella förväntningar på kvinnor.
  3. Godkännande av sexuell aggression mot kvinnor.
  4. Förövning av sexuell aggression.

Av skäl som är oklara släpptes denna rapport ett år efter att den hade utarbetats. Visa rapport:

Förhållandet mellan pornografianvändning och skadligt sexuellt beteende: litteraturöversikt