Manlig sexuell upphetsning över fem olika former för erotisk stimulering. (1988)

Kommentarer: Den högsta nivån av upphetsning / spänning orsakades av erotisk film. Den lägsta av fantasi. Under hela evolutionen onanerade vi på fantasi, men idag har vi oändlig mängd video.


Arch Sex Behav. 1988 Apr; 17 (2): 131-43.

Julien E, Över R.

Abstrakt

Penileomkretsförändringar och subjektiv sexuell upphetsning registrerades när detotiska material som avbildar samma händelseförlopp upplevdes i fem olika lägen: film, diabilder, talad text, skriftlig text och fantasi. Tjugofyra män testades inom en upprepad åtgärdsdesign, med ordningsföljden av lägena motbalanserade över ämnen. Sessioner separerades av 24 hr eller mer. De högsta nivåerna av fysiologisk och subjektiv upphetsning hittades för film, medan fantasi gav den lägsta nivån av upphetsning. Skivor, talad text och skriftlig text framkallade mellanliggande nivåer av upphetsning, och dessa tre villkor var lika potenta. Faktorer relaterade till lägesskillnader i upphetsning till erotisk stimulering diskuteras.