Män med hyperseksuell störning - En undersökning av gemensamma egenskaper (2015)

LÄNK

Emilsdottir, M.1; Leffler, C.1; Grahn, E.1; Giraldi, A.1; Kristensen, E.2

1Psykiatriska Centrum Köpenhamn, Danmark; 2Psykiatrisk Center Köpenhamn, Klinik, Danmark

Mål: Beskrivande egenskaper hos kliniska prover av män som hänvisas till behandling av hypersexuell störning (HD), på Sexological Clinic, Psychiatric Center Copenhagen, Rigshospitalet.

Metoder: Urvalet av 141-män åldrar 36,6 ± 9.0 år med HD jämfört med data från de allmänna befolkningsstudierna om sexuell lust, övergripande sexuell tillfredsställelse och livslöjd. Instrumentet användes var Kort Sexual Function Inventory (BSFI) och Fugl-Meyer Life Satisfaction Questionnaire (LiSat-11). Mental störning mättes med det generella symptomindexet (GSI) från symptomchecklistan (SCL-90).

Resultat: De preliminära resultaten visar att majoriteten av män med HD beskrev betydande oro angående deras hypersexuella beteende (78% får 7 eller mer på en skala från 1–10 poäng). Dessutom beskrev män med HD jämfört med män från den allmänna befolkningen en signifikant ökad allmän psykisk nöd (GSI = 0.97 ± 0.66 kontra 0.40 ± 0.67, p <0.001) och mer sexuell lust (BSFI = 4.61 ± 1.90 kontra 2.33 ± 1.53, p <0.001). Andra resultat visar signifikant mindre tillfredsställelse med livet som helhet (58% mot 93%, p <0.001), familjeliv (58% jämfört med 94%, p <0.001), förhållande till sin partner (60% mot 94%, p < 0.001) och deras sexliv (20% mot 80%, p <0.001) hos män med HD jämfört med den allmänna befolkningen.

Slutsats: Den nuvarande studien indikerar att patienter med HD jämfört med män från den allmänna befolkningen, förutom att ha en högre grad av sexuell lust, hade en jämförelsevis högre nivå av psykisk nöd och var mycket missnöjda med sitt sexliv. Detta kan indikera att hypersexuella beteenden i denna grupp av män inte är glädjande, men kan vara en hanteringsmekanism för att lindra mental distress.

Policy för fullständigt upplysande: Ingen