Nalmefene i behandlingen av internetpornografiberoende - En fallrapport och litteraturöversikt (2020)

J Addict Med. 2020 14 jan. Doi: 10.1097 / ADM.0000000000000602.

Yazdi K1, Fuchs-Leitner I, Gerstgrasser NW.

Abstrakt

Mu-opioid-antagonisten nalmefen (18 mg per dag) administrerades vid behandlingen av en heteroseksuell hane med internetpornografiberoende. Patienten hade inga andra samberoende eller psykiatriska komorbiditeter, vilket möjliggjorde en direkt mätning av effektiviteten av nalmefene på internetpornografiberoende. Under en period av 72 veckor och en bedömningsfrekvens mellan 1 och 18 veckor samlades upp självövervakande bedömningar av begär och pornografikonsumtion på olika begär och tvångsmässiga skalor. Resultaten indikerar att nalmefene imponerande minskade beroendeframkallande symtom. Det är viktigt att den patientinducerade avbrytandet av nalmefen ledde till en omedelbar ökning av sugningsresultat och beroendeframkallande beteende, vilket sjönk igen efter att medicinen hade startats om. Patienten har varit i fullständig remission av symtom i över ett år under vår övervakning, och i ytterligare 2 år efter det enligt hans redogörelse. Därför verkar nalmefene vara ett användbart komplement för patienter med internetpornografiberoende.

PMID: 31972764

DOI: 10.1097 / ADM.0000000000000602