Naltrexon för behandling av comorbid tobak och pornografiberoende (2017)

Är j addict 2017 Jan 20. doi: 10.1111 / ajad.12501.

Capurso NA1,2.

Abstrakt

BAKGRUND OCH MÅL:

Samtidigt förekommande beroendeframkallande sjukdomar är vanliga, men behandlingsstrategier för denna population har inte studerats ingående. Detta är särskilt fallet för beteendemissbruk.

METODER:

Vi presenterar en patient (N = 1) med störning i tobaksanvändning och problematisk pornografianvändning behandlad med naltrexon.

RESULTAT:

Naltrexonbehandling resulterade i en minskning av visningen av pornografi och cigarettrökning, men hade den negativa effekten av anhedoni. En lägre dos påverkade beskådningen av pornografi men rökte inte.

Diskussioner och slutsatser:

Relevant litteratur om samtidigt förekommande beroende samt användning av naltrexon granskas.

VETENSKAPLIGT BETYDNING:

Denna rapport representerar det första fallet av co-beroende av tobak och pornografi i litteraturen och stöder påståendet att behandling av en beroendeframkallande störning kan gynna en annan hos den dually beroende patienten. Effekten av naltrexon för rökning är anmärkningsvärd eftersom tidigare studier av naltrexon i rökning har varit en besvikelse. Detta fall föreslår framtida behandlingsstrategier för komorbida beroende. (Am J Addict 2017; XX: 1-3).

PMID: 28106937

DOI: 10.1111 / ajad.12501