Naturliga och augmenterade bröst: Är det som inte är naturligt mest attraktivt? (2012)

James Francis Doyle, Farid Pazhoohi

Abstrakt

Naturliga och förstorade bröst varierar i storlek och form. Naturliga bröst karaktäriseras av konkava till raka övre polskonturer medan ökade bröst är fylligare och kan därför ha konvexa övre polskonturer, oavsett storlek. Den hypotes som ökat bröst i en mängd koppstorlekar är nominellt betydligt attraktivare än naturliga bröst undersöktes och bekräftades med användning av datorgenererade bilder av bröst i sidovy av alla män och kvinnor på kulturen i engelska och Farsi-talande prover. Korrelationer användes sedan för att visa att för alla deltagare är bröstområdet och bröstförskjutningen (konkavitet eller konvexitet) positivt korrelerade med attraktivitetsvärderingar för naturliga men inte förhöjda bröst. Dessa resultat är kontraintuitiva eftersom människor inte kunde ha utvecklats i miljöer som inkluderade ökad bröst. Fynden introduceras med hjälp av det etologiska begreppet supernormala stimuli och den behavioristiska / neuroestetiska principen, toppskiftningseffekten, applicerad på sekundära sexuella egenskaper (dvs. midjehöft och bröst) och det dras slutsatsen att ökad bröst, även om vilseledande signaler av fertilitet, är supernormala stimuli.

FULL PDF