Neurala korrelater av sexuell reaktivitet hos individer med och utan tvångssyndrom (2014)