Neurobiology of Pornography Addiction - En klinisk granskning (2017)

Länk till abstrakt

Länk till full PDF

Telangana J Psykiatri. 2017;3(2):66-70.

Författare: Avinash De Sousa

Författare: Pragya Lodha

DOI: 10.18231 / 2455-8559.2017.0016

Abstrakt

Syftet med den aktuella översynen är att ge en kliniskt orienterad översikt över neurobiologin i pornografiboende. Granskningen tittar först på den grundläggande neurobiologin för beroende med den grundläggande belöningskretsen och strukturer som generellt är involverade i något beroende. Fokus förflyttas sedan till pornografiberoende och studier gjorda på tillståndets neurobiologi granskas. Dopamins roll i pornografiberoende granskas tillsammans med rollen för vissa hjärnstrukturer som ses i MR-studier. fMRI-studier med visuella sexuella stimuli har använts i stor utsträckning för att studera neurovetenskapen bakom användning av pornografi och resultaten från dessa studier belyses. Effekten av pornografiberoende på högre ordning kognitiva funktioner och verkställande funktion betonas också. Översynen avslutas med en sammanfattning av nyare nya paradigmer och framtida forskningsbehov i området.