Nyhet, konditionering och uppmärksam bias mot sexuella belöningar (2015)