Patientkännetecken efter typ av hyperseksualitetsreferens: En kvantitativ översikt över granskning av 115 på varandra följande manliga fall (2015)

Journal of Sex and Civil Therapy