Mönster av exponering för sexuellt explicit material bland könsmän, barnmorskare och kontroller (1993)

J Sex äktenskaplig ter. 1993 Spring;19(1):77-85.

Nutter DE1, Kearns ME.

Abstrakt

I Meese-kommissionens rapport hävdades att exponering för sexuellt uttryckligt material leder till könsbrott och rekommenderade att undersöka utvecklingsmönster och upplevelser av pornografi från gärningsmän. Den andra fasen i vår studie undersöker utvecklingsmönster och sexuellt tydliga materiella erfarenheter av könsbrottslingar, en undergrupp av barnkämpar och kontroller. Resultaten indikerar att könsbrottslingar (men inte undergruppen för barnmolester) började onanera vid en betydligt yngre ålder än kontrollerna. Sexuellt tydligt material användes under den första onanerarupplevelsen av 33.3% av sexöverträdare och 14% av kontrollerna. Barnmolestrar var betydligt äldre än kontrollerna när de utsattes för sexuellt uttryckligt material. Frekvensen för vuxenanvändning av sexuellt tydligt material skiljer sig inte väsentligt mellan grupper.

PMID: 8468712

DOI: 10.1080 / 00926239308404890