Farmakoterapi för sexuellt beroende (2020)

Sexuella störningar (LE Marshall och H Moulden, sektionsredaktörer)

Publicerad: 07 maj 2020, Leo Malandain, Jean-Victor Blanc, Florian FerreriFlorens Thibaut

Aktuella psykiatriska rapporter volym 22, artikelnummer: 30 (2020)

Abstrakt

Syftet med granskning

Vi har granskat senaste data om sexuellt beroende och dess behandling. Vi undersökte de olika definitionerna av denna störning, relaterade till de patofysiologiska mekanismerna. Vi behandlade den farmakologiska behandlingen av sexuellt beroende.

Nyligen konstaterade

Hypersexuellt beteende kan betraktas som en beroendeframkallande störning. Sexuellt beroende åtföljs av betydande psykiatriska och beroendeframkallande komorbiditeter och ansvarar för nedsatt liv. En omfattande och effektiv behandling måste föreslås.

Sammanfattning

Selektiva serotoninåterupptagshämmare verkar vara den första farmakologiska behandlingen för sexuellt beroende. Naltrexon kan vara ett annat terapeutiskt alternativ. Psykoterapi och företrädesvis kognitiv beteendeterapi bör användas i samband med farmakoterapi och behandling av komorbiditeter.