Pornografi och attityder som stöder våld mot kvinnor: återblickar förhållandet i ickexperimentella studier (2010)

Aggress Behav. 2010 Jan-Feb;36(1):14-20. doi: 10.1002/ab.20328.

Hald GM, Malamuth NM, Yuen C.

källa

University of California, Los Angeles, Kalifornien, USA. [e-postskyddad]

Abstrakt

En metaanalys utfördes för att avgöra om ickexperimentella studier avslöjade en koppling mellan mans pornoförbrukning och deras attityder som stöder våld mot kvinnor. Metaanalysen korrigerade problem med en tidigare publicerad metaanalys och lade till nyare fynd.

Till skillnad från den tidigare metaanalysen, de aktuella resultaten visade ett övergripande positivt samband mellan användning av pornografi och attityder som stöder våld mot kvinnor i icke-experimentella studier. Dessutom befanns sådana attityder korrelera betydligt högre med användningen av sexuellt våldsam pornografi än med användning av icke-våldsam pornografi, även om det senare förhållandet också befanns vara betydande. Studien löser det som tycktes vara en oroande diskordans i litteraturen om pornografi och aggressiva attityder genom att visa att slutsatserna från icke-experimentella studier i området i själva verket är helt i överensstämmelse med de i deras motsvarande experimentella studier. Detta konstaterande har viktiga konsekvenser för den övergripande litteraturen om pornografi och aggression.