Pornografi och äktenskap (2014)

LINK TO STUDY

Journal of Family and Economic Issues

December 2014, Volym 35, Utgåva 4, pp 489-498

DOI: 10.1007/s10834-014-9391-6

Citera denna artikel som:

Doran, K. & Price, J. J Fam Econ Iss (2014) 35: 489. doi: 10.1007 / s10834-014-9391-6

Abstrakt

Vi använde data om 20,000 någonsin gifta vuxna i den allmänna sociala undersökningen för att undersöka förhållandet mellan att titta på pornografiska filmer och olika åtgärder för äktenskapligt välbefinnande. Vi fann att vuxna som hade tittat på en X-rated film under det senaste året var mer benägna att skiljas, mer benägna att ha haft en utomjordisk affär och mindre sannolikt att rapportera att de var nöjda med sitt äktenskap eller lyckliga övergripande. Vi fann också att för män använde pornografi användningen det positiva förhållandet mellan kön och lyckans frekvens. Slutligen fann vi att det negativa sambandet mellan pornografianvändning och äktenskapligt välbefinnande i alla händelser har blivit starkare över tid, under en period där pornografi blivit både mer tydlig och lättare tillgänglig.