Pornografi och sexuella övergrepp på Internet (2007)

Internetpornografi har betraktats som antingen stimulerande sexuell aggression och övergrepp eller fungerar som en säkerhetsventil. Denna kontrovers är en viktig fråga inom hälsa, media och juridisk politik. Enligt empiriska studier om pornografi i allmänhet kan mjukkärna pornografi och icke våldsam pornografi betraktas som ofarliga, medan icke våldsam hårdpornografi och våldsam pornografi kan öka aggressionen. Individer med hög risk för sexuell aggression visar mer intresse för våldsam pornografi och stimuleras starkare genom sådant material. Två fallhistorier illustrerar kännetecknen för internetpornografi och ”cybersex”: enkel åtkomst, anonymitet, prisvärdhet, brett utbud och avvikelse från materialet, obegränsad marknad, suddighet av gränserna mellan konsument och producent, interaktiv kommunikation, utrymme för experiment mellan fantasi och in verkliga beteenden, virtuella identiteter, enkel kontakt mellan gärningsmannen och offret eller bland gärningsmännen, och låg risk för oro. Fenomenet ”sexuellt beroende” (eller parafili-relaterad störning) är särskilt relevant för den problematiska användningen av internetpornografi. Förebyggande åtgärder för att skydda möjliga offer presenteras samt behandlingsstrategier för brottslingar. Förutom att begränsa tillgången till internet inkluderar dessa behandling av komorbida psykiatriska störningar och psykologiska problem (social isolering, sömn, stress- och ilthantering, skuld och skam, traumata hos barn, kognitiv snedvridning, empati för offer), psykofarmoterapi och förbättring av en mer integrativ och förhållande-orienterad sexualitet.