Pornografi och kvinnors sexuella njutning: Konton från unga kvinnor i Australien (2019)

Ashton, Sarah, Karalyn McDonald och Maggie Kirkman

Feminism och psykologi (2019): 0959353519833410.

Abstrakt

Förstå hur unga kvinnor upplever pornografi är ett modernt imperativ för att främja sexuell hälsa. Det har hittills inte förekommit någon australisk forskning som undersöker vad pornografi betyder för kvinnor i förhållande till sexuellt nöje. Vi genomförde djupintervjuer med 27-kvinnor från hela Australien. En tematisk analys av sina konton, stödd av berättande teori, visade att pornografi både förstärkt och störde med nöje. Kvinnor beskrev pornografiens bidrag till förbättring av nöje genom solo nöje, delad visning med partners, upptäcka nya sexuella preferenser och trygghet om kroppsutseende. Pornografi konstruerades som störande av glädje genom sin förvrängning (av kroppar, sexuella handlingar och uttryck av nöje), kvinnors oro för skådespelarnas välbefinnande och störning av intimitet. Konton var förenlig med kvinnors plats i en kultur som underordnar kvinnligt nöje att manlig njutning. Det var uppenbart i kvinnors konton att pornografi spelar komplexa, dynamiska roller i produktionen av nöje, som verkar inom fysiologi, psykologi, relationer, etik, samhälle och kultur.

Nyckelord