Pornografikonsumtion och kondomfritt sex bland nya amerikanska vuxna: Resultat från sex nationellt representativa undersökningar (2021)

Health Commun. 2021 22 april; 1-8.

Paul J Wright 

Abstrakt

Med hjälp av sex prover av ogifta amerikanska invånare i åldern 18-24 år som ingick i en större tvåårig nationellt representativ undersökning (2008-2018) undersökte den aktuella studien om pornografikonsumtion är en riskfaktor för kondomfritt sex under framväxande vuxen ålder. Kondomfritt sex är normen i populär, ofta konsumerad, pornografi. Vidare är framväxande vuxenlivet en tid med ökat sexuellt experiment och risktagande, och många nya vuxna ser på pornografi. Överensstämmer med ett sexuellt skriptperspektiv på medieprocesser och effekter, nya vuxna som tittade på pornografi var mer benägna att ha kondomfritt sex än sina kamrater som inte konsumerade pornografi. Kopplingen mellan pornografianvändning och kondomlöst sex var liknande för män och kvinnor, vita ungdomar och ungdomar i färg, liksom heterosexuella och HBT-ungdomar. Länken modererades inte efter ålder. Vidare var länken robust även när indikatorer för både sexuell och icke-sexuell känsla som söker förkärlek inkluderades i analyserna. Dessa resultat överensstämmer med de senaste förslagen från folkhälsoexperter att sexutbildningsprogram måste innehålla moduler om pornografikunskaper.

PMID: 33886380

DOI: 10.1080 / 10410236.2021.1917745