Användning av pornografi och tillhörande obehag: Skillnader mellan män och kvinnor (2019)