Pornografi Användning: Vem använder det och hur det är associerat med parresultat (2012)