Predicting Compulsive Internet Användning: Det handlar om sex! (2006)

Kommentarer: Som slutsatsen säger har erotik den högsta potentialen för "tvångsmässig användning." Det är koden för 'missbruk'. Också av intresse -


Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJ, Garretsen HF.

Cyberpsychol Behav. 2006 Feb; 9 (1): 95-103.

IVO, Addiction Research Institute, Rotterdam, Nederländerna. [e-postskyddad]

Syftet med denna forskning var att bedöma den prediktiva kraften hos olika Internetapplikationer på utvecklingen av tvångsinternetanvändning (CIU). Studien har en tvåvågig longitudinell design med ett intervall på 1 år. Den första mätningen innehöll 447 vuxna tunga internetanvändare som använde Internet minst 16 h per vecka och hade tillgång till Internet hemma i minst 1 år. För den andra mätningen inbjöds alla deltagare igen, av vilka 229 svarade. Med hjälp av ett online frågeformulär frågades respondenterna om tiden som spenderades på olika Internetapplikationer och CIU.

På tvärsnittsnivå verkar spel och erotik de viktigaste Internetapplikationerna relaterade till CIU. På längdriktig basis spenderade mycket tid på erotica en ökning av CIU 1 år senare. Den beroendeframkallande potentialen hos de olika applikationerna varierar; erotik verkar ha den högsta potentialen.