Förutsägande internetpornografi användning och upphetsning: rollen för individuella skillnadsvariabler (2009)

J Sex Res. 2009 Jul-Aug;46(4):344-57.

doi: 10.1080 / 00224490902754152.

Paul B.

Abstrakt

Denna studie tar hänsyn till sambandet mellan ett antal teoretiskt relevanta individuella skillnadsvariabler och individers onlinepornografianvändning och upphetsningsmönster. På så sätt görs också ett försök att avgöra om självrapporter om upphetsning kan kollapsas till meningsfulla empiriskt härledda innehållsgrupper. En undersökande faktoranalys ger 3 faktorer för män: standardpris, specialiserad och manfokuserad; och två faktorer för kvinnor: standardpris och specialiserat. Resultaten tyder på att sexuell disposition är en stark förutsägare för standardprisanvändning och upphetsning för båda könen. Män och kvinnor som hade högre psykopati använde mer sannolikt alla typer av innehåll. För de som är höga i psykopati var dock män bara något, och kvinnor inte alls, mer benägna att hitta standardprisinnehåll väckande. Resultaten diskuteras i termer av deras potentiella värde för att förstå ett ofta förbises första steg i processen för pornografikonsumtion.