Förutsägande sexuell aggression: pornografiens roll i samband med allmänna och specifika riskfaktorer (2007)

Aggress Behav. 2007 Mar-Apr;33(2):104-17.

Vega V1, Malamuth NM.

Abstrakt

Huvudfokus för den här studien var att undersöka det unika bidraget (om någon) av pornografikonsumtion till mäns sexuellt aggressiva beteende. Även efter att ha kontrollerat bidrag från riskfaktorer associerade med allmänt antisocialt beteende och de som används i Confluence Model-forskning som specifika prediktorer för sexuell aggression, Vi fann att hög konsumtion av pornografi ökade betydligt till förutsägelsen av sexuell aggression. Ytterligare analyser visade att den prediktiva användbarheten av pornografi berodde på dess diskriminerande förmåga endast bland män klassificerade (baserat på deras andra riskegenskaper) med relativt hög risk för sexuell aggression. Andra analyser indikerade att de specifika riskfaktorerna stod för mer variation i sexuell aggression än de allmänna riskfaktorerna och medierade sambandet mellan de allmänna riskfaktorerna och sexuell aggression. Vi illustrerar den potentiella tillämpningen av resultaten för riskbedömning med hjälp av ett klassificeringsträd.

PMID: 17441011

DOI: 10.1002 / ab.20172