Förutsägande framtiden för internetkön: online sexuella aktiviteter i Sverige (2003)

Artikeln i sexuell och relationsterapi 18 (3) · augusti 2003

Al Cooper , Sven-Axel Månsson , Kristian Daneback , Ronny Tikkanen & Michael Ross

Sidor 277-291 | Publicerad online: 25 Aug 2010

Abstrakt

Detta är den första storskaliga studien av Internet-sexualitet som genomförts utanför USA. Frågeformuläret administrerades på svenska och använde svar från en av de mest populära portalerna (Passagen) i Sverige. Svar från 3,614 personer analyserades, med en könsfördelning på 55% män och 45% kvinnor. Detta är exakt samma procentsatser som i den totala användningen av Internet i Sverige (Nielsen / Net Ratings, januari, 2002) och kvinnors deltagande möjliggjorde en mer detaljerad undersökning av deras deltagande i sexuella aktiviteter online. En faktoranalys visade att det fanns två stora och sammanhängande faktorer som stod för över en tredjedel av variansen för alla deltagare. Dessa kallades 'Seeking partners' och 'Accessing erotica'. Artikeln beskriver flera sätt som dessa faktorer påverkades av kön och ålder. Dessa resultat gav också bekräftelse av flera viktiga OSA-mönster som rapporterats i tidigare studier. Sverige kan vara ett särskilt tillfälligt ställe att göra denna typ av forskning eftersom den genomgripande och acceptansen av Internetanvändning är högre än i USA och bland de högsta i världen. Det postulerades att dessa fynd kan ge en indikation på hur OSA kan utvecklas i andra samhällen eftersom deras befolkningar alltmer spenderar tid online.